മുസ്ലിം മലയാളി ഫാമിലിക്ക് സൗദിയിലേക്ക് വീട്ടു ജോലി

Free

Description

Date : October 5, 2020
Location : Prince saud cross 17 Shamalia

മുസ്ലിം മലയാളി ഫാമിലിക്ക് സൗദിയിലേക്ക് വീട്ടു ജോലിക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിനും സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട് !മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന, ടിക്കറ്റും വിസയും ലഭിക്കുന്നതാണ് (നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ല).ജനുവരിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ളവരും 45 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളും മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക , ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ് (ഫോൺ നമ്പരും പേരും വയസും മെസ്സേജ് ചെയ്യുക )

Mention keralafreeclassifieds.com when calling seller to get a good deal

 

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Advertisements
Top