മത്സ്യ മിത്ര കൺസൾട്ടൻസി

Price On Call

Description

Type : Sell
Date : October 26, 2021
Condition : New
Warranty : Yes
Location : Mathsya Mithra Consultancy, C/O Sundheep Xavier Arakkathzhathu house cheppanam, Panangadu P.O.

മത്സ്യ മിത്ര കൺസൾട്ടൻസി , 

മത്സ്യ കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ വശങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാനും സ്വയം നിങ്ങളുടെ മത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യാനും ഓരോ കര്ഷകനെയും പ്രാപ്‌തരാകുന്നു. മത്സ്യ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും ഞങ്ങൾ പരിഹാരം കാണും.

1)കുളത്തിൽ മീനുകൾ ചാവുന്നുണ്ടോ ?

2)കുളത്തിൽ അമോണിയ കൂടുതൽ ആണോ ?

3)എങ്ങിനെ ആണ് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ?

4)കുളത്തിൽ NO2 , NO3 (നൈട്രേറ്റ്, നൈട്രൈറ്റ് ) കൂടുതൽ ആണോ ?

5)ബയോഫ്‌ളോക്‌ മത്സ്യ കൃഷി എങ്ങിനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം , 

6)ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എങ്ങിനെ ബയോഫ്‌ളോക്‌ കൃഷി ചെയാം ?

7)എന്താണ് പ്രോബിയോട്ടിക്‌സ് ?

8)മീനുകൾക്ക് വളർച്ച ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം,growth booster എന്താണ് ?

9)Ph, Alkalinity, എങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം?

10)വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന heavy metals എങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കാം?

11)മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ എങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയാം , അവയ്ക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ രീതികൾ എന്താണ് ?

ഇങ്ങനെ ഉള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കു നിങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു , ഇതു തികച്ചും free സർവീസ് ആണ് . നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കേണ്ട , ഓരോ കർഷകനും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗ പെടുത്തുക.

ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ +91 8138993136

whatsapp https://wa.me/qr/PJPWKKJWQFXFL1

Mention keralafreeclassifieds.com when calling seller to get a good deal

 

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Advertisements
Top